Compra de publicacions

 Instruccions de compra

Icono PDF

Sol·licitud de compra

Icono PDF

BOP preus publics

Icono PDF

 

De seda i or: Un toc de distinció
Autors del text: Paco Delgado, Enrique Vera, Luís Francisco Esplà, Ignacio Álvarez Vara Barquerito

ISBN: 84-7795-379-1

Any d’edició: 2005

Nre. de pàgines: 139

Sinopsi:

     El vestit del torero combina, de forma singular, l’aspecte funcional i l’artístic, unint la facilitat de moviment, la subjecció del cos i la protecció del matador, amb la llum, el cromatisme i l’ornamentació de cada una de les parts. Esta doble funció condiciona el treball del sastre, que ha d’entendre el destre en els seus gustos i forma de torejar per a adaptar el vestit al seu cos.

     L’evolució del vestit de torejar ha anat paral·lela a la de la festa taurina i, amb el pas del temps, l’ordenació gradual de la festa propugnada per destres com Costillares o Paquiro van afavorir la fixació d’una vestimenta que hui s’ha convertit en una autèntica obra d’art.
Còmics: L’altra tauromàquia
Autors del text: Francisco Villaverde, Concha Baeza, Dámaso

ISBN: 84-7795-360-0

Any d’edició: 2004

Nre. de pàgines: 119

Sinopsi:

     La història del toreig a València no s’entén sense el toreig còmic, en la mateixa evolució que la seua tauromàquia. Estos espectacles oferien una visió menys tràgica de les corregudes, en què es burlaven envestides amb la mateixa audàcia i risc que en el toreig seriós, donant entreteniment als espectadors. Esta conjunció de rialla i risc va caracteritzar el treball d’estos toreros, que, amb la cara pintada i un somriure maquillat, eren capaços d’engendrar en l’arena una tauromàquia atrevida i alegre que caricaturitzava la societat del seu temps.

     Amb l’aparició, al començament del segle xx, dels espectacles còmico-taurins, com a evolució de les moixigangues, el món del bou va assumir la importància d’esta manifestació taurina, i els va programar en les places espanyoles i americanes.
La ‘Tauromàquia’ de Goya: fonts i significat
Autors del text: José Miguel Medrano Basanta, José Manuel Matilla Rodríguez

ISBN: 84-7795-338-4

Any d’edició: 2003

Nre. de pàgines: 125

Sinopsi:

     La Tauromàquia és la tercera gran sèrie de gravats que Francisco de Goya va realitzar després de la Guerra de la Independència, amb gran força i maduresa, fent un recorregut històric cap als orígens de les festes de bous fins a arribar a la seua pròpia època, quan el toreig a peu aconseguix la seua plena maduresa per a donar lloc al tipus de festeig que coneixem actualment. En les escenes, l’autor mostra l’encontre amb el bou, jocs amb l’animal, el desenrotllament de les corregudes.

     L’aparent caràcter lúdic i popular d’esta temàtica va suposar la consideració d’estes estampes com una sèrie menor. No obstant això, la seua complexitat artística s’observa perquè l’autor conferix una dimensió tràgica a les escenes, representant els contratemps i riscos que acompanyen la festa.
La Plaça de València: història i crònica
Autor del text: Ricard Triviño

Depòsit Legal: V.4279-2001

Any d’edició: 2002

Nre. de pàgines: 25

Sinopsi:

     Exposició feta en commemoració dels 150 anys de la Plaça de Bous de València.

     Mostra les diferents facetes de l’edifici i els seus diversos valors. La seua evolució, les reformes, els esdeveniments culturals o polítics que s’hi han celebrat.

     I el més important, s’inclouen les fites i els protagonistes de les grans vesprades de bous i la impressió en una col·lecció de cartells que d’ella han tingut els matadors i els aficionats més il·lustres.
Manuel Granero: Una llegenda
Autors del text: Vicente Sobrino, José Luís Benlloch, Rafael Cabrera, Francisco Laguna

ISBN: 84-7795-331-7

Any d’edició: 2002

Nre. de pàgines: 119

Sinopsi:

     Des que Manuel Granero va prendre l’alternativa al setembre de 1920, la seua vida va estar farcida de grans actuacions en les arenes espanyoles. Si bé la seua trajectòria va ser efímera, al morir tràgicament en la Plaça de Madrid el 27 de maig de 1922, el destre es va convertir en una llegenda que marcà un dels moments més importants de la tradició taurina valenciana.

     Amb esta exposició, el Museu Taurí va homenatjar este cèlebre torero valencià, i ens acosta a la seua figura amb un repàs exhaustiu per la seua breu però intensa carrera en les arenes i pel seu tràgic desenllaç. Amb ell, el domini, l’elegància, la saviesa, el poder, tornen a ser els punts de referència del toreig.
El dibuix taurí: ‘La Lidia’, 1882-1900
Autors del text: Dolores Agustí, Carlos Dorado, Rafael Cabrera Bonet, Begoña Torres

ISBN: 84-7795-319-8

Any d’edició: 2002

Nre. de pàgines: 214

Sinopsi:

     En l’ambient periodístic de la fi del segle xix, a vegades enverinat i agressiu però sempre apassionat, es mou La Lidia i la seua il·lustració taurina. Allà a on la fotografia no arriba, el dibuix mostra al públic, àvid d’imatges, el desenrotllament de la faena, els successos inesperats o tràgics ocorreguts en l’arena.

     La Lidia marca una fita en la il·lustració i el dibuix taurins, un abans i un després en la premsa especialitzada en el món del bou. El 1882 ix el primer número i arriba fins a l’any 1899. En eixe temps, La Lidia es fa eco de la rivalitat entre Lagartijo i Frascuelo, es documenten les faenes de matadors com Gordito. El dibuix documenta de manera gràfica el toreig de les últimes dècades del segle xix i s’hi rememoren temps passats en què torejaven els destres Paquiro, Cúchares o El Chiclanero.
Toreros en la galeria
Autors del text: Concha Baeza, Josep Vicent Rodríguez, Vicente Sobrino

ISBN: 84-7795-300-7

Any d’edició: 2001

Nre. de pàgines: 154

Sinopsi:

     En esta mostra fotogràfica es presenta el treball de Salvador Pascual Boldún, hereu professional d’Antonio García, gran fotògraf valencià del segle xix. En un total de huitanta imatges es retraten els toreros més importants de l’edat d’or i de plata de la tauromàquia espanyola, a través de la fotografia d’estudi, gènere de gran importància per als matadors de bous que el van utilitzar com a mitjà de comunicació i publicitat, i per a donar-se a conéixer entre els seus seguidors i aficionats.
Places valencianes
Autors del text: Enrique Amat, Carlos Bueno, Albert Alcaraz

ISBN: 84-7795-285

Any d’edició: 2001

Nre. de pàgines: 66

Sinopsi:

     La província de València disposa d’una quantitat significativa de places de bous, majoritàriament centenàries, que han sigut testimoni de la història dels pobles a on es troben. Així mateix, han sigut marc de celebració de nombrosos actes culturals i socials, i són un lloc de trobada ciutadana difícil de substituir en moltes localitats valencianes.

     L’exposició mostra els moments més significatius de la història d’estos cóssos a través de les corregudes inaugurals, de les faenes més destacades, els matadors més importants i els bous més excel·lents.
Plaça de Bous de València: L’espai i els seus personatges
Autors del text: Concha Baeza, José Vicente Rodríguez

Col·lecció: Al Quite; Col·lecció Taurina (Diputació de València)

ISBN: 84-7795-257-4

Any d’edició: 2000

Nre. de pàgines: 101

Sinopsi:

     L’exposició presenta la biografia de la Plaça de Bous de València en un recorregut cronològic de huitanta fotografies que comprén una centúria de la seua història, entre la fi del segle xix i la dècada dels 90 del segle xx. La mostra exhibix els moments més significatius d’este marc arquitectònic: es retraten els matadors de bous en l’arena, les alternatives de grans destres del toreig espanyol (Manuel Granero, Rafael Ponce, Julio Aparicio...), els personatges polítics i més glamourosos que han visitat este cós, entre altres instantànies en què la festa taurina és la protagonista.
Museu Taurí. Catàleg: 150 anys de tauromàquia valenciana
Autors del text: Enrique Amat, Francesc Cabañés

ISBN: 84-7795-264-7

Any d’edició: juliol 2000

Nre. de pàgines: 72

Sinopsi:

El Museu Taurí presenta una completa panoràmica de la història del toreig, representada en les figures dels matadors de bous valencians de cada època, a través d’una mostra amb caràcter divulgatiu i didàctic, la qual dedica, a més, una atenció especial a la Plaça de Bous de València, exhibint una maqueta a escala de la seua arquitectura i els cartells més significatius de la seua història, com també un recorregut fotogràfic pels personatges des de diferents àmbits de la vida social.

Utillatges i complements emprats per toreros i subalterns en els espectacles taurins s’exhibixen en una última secció de la mostra dedicada al bou de lídia, animal brau protagonista indiscutible de la festa taurina.

Pàgines